เครื่องฉีดน้ำน้ำหอม (ขวดแก้วพร้อมฝาอลูมิเนียม)

ขวดประเภทนี้มีขวดแก้วทั้งด้านในและด้านนอกชิ้นส่วนอลูมิเนียมหากลูกค้าของคุณมีความต้องการบรรจุภัณฑ์สูงก็เป็นทางเลือกที่ดี